Kansainvälinen Artur Kappin yhdistys Kansainvälinen Artur Kappin yhdistys Kansainvälinen Artur Kappin yhdistys Kansainvälinen Artur Kappin yhdistys
Etsintä
 
Säännöt  
 
   

Yleishyödyllisen säätiön „Kansainvälisen Artur Kapin Yhdistyksen“ (Yhdistys) säännöt ovat
vahvistettuja yhdistyksen perustamiskokouksen ja sopimuksen mukaan vuonna 2001 26.p.
lokakuuta.

1. Yleishyödyllisen säätiön nimi, sijaintipaikka ja tavoite

1.1 Yhdistyksen virallinen nimi on Kansainvälinen Artur Kapin Yhdistys;
1.2 Yhdistyksen sijaintipaikka on Viron Tasavalta, Suure-Jaanin kaupunki;
1.3 Yhdistyksen tavoitteeksi on sekä Artur Kapin säveltuotannon tunnetuksi tekeminen että
Suure-Jaanin ympäristön kaikkien luomishenkilöiden elämän ja toiminnan tutustuminen;
1.4 Että päästään hyviin tuloksiin Yhdistys toimii:
   1.4.1 Tutkii Artur Kapin elämää ja toimintaa, tutustua ja julkaista säveltuotantoa, järjestää
   festivaaleja, muita tilaisuuksia;
   1.4.2 Suure-Jaanin ympäristön tunnettujen henkilöiden elämän ja luomistyön tunnetuksi tekeminen.
1.5 Yhdistyksellä on oikeus julkaista painotuotteita, säveltuotantoa, järjestää konsertteja,
festivaaleja ja muita tilaisuuksia; luoda rahastoja, jakaa palkintoja, stipendejä, tukia;
1.6 Yhdistyksen talousvuosi alkaa 1.p. tammikuuta ja päättyy 31.p. joulukuuta;
1.7 Yhdistys on perustettu määrittämättömaksi ajaksi.

2. Yhdistyksen jäsenet

2.1 Yhdistyksen jäseneksi saa olla jokainen riippumatta asuinpaikasta, joka haluaa kehittää yhdistyksentoimintaa tavoitteen sopusoinnussa kanssa;
2.2 Jäseneitä ottaa vastaan yhdistyksen johtokunta kirjallisen ja suullisen lausunnon perusteella. Vastaanotosta tiedottaa johtokunta suullisesti tai kirjallisesti ja päivämääraksi jää päivä jolla päätös julistetaan;
2.3 Jäsenen toimintaa päättyy, jos:
   2.3.1 füüsisen henkilö kuolee tai juridisen henkilön toimintaa päättyy;
   2.3.2 jäsen lähtee omasta tahdostani kirjallisen lausunnon jättämiseen 2 kuukautta etukäteen;
   2.3.3 jäsenen poistaminen yleiskokouksesta johtokunnan ehdotuksella jos jäsenen toiminta on
   epäsopusoinnussa sääntöjen ja periaateiden kanssa ja jos ei ole jäsenmaksu maksettu 2 vuotta;
2.4 Yhdistyksen jäsenen oikeudet:
   2.4.1 äänioikeus yleiskokouksessa;
   2.4.2 vaalioikeus ja olla valittu yhdistyksen johtokuntaan ja tarkastuselimeihin ja lautakunteihin;
   2.4.3 vaatia johtokunnalta säädetyssä järjestyksessä kutsua koole yleiskokouksen;
   2.4.4 saada yleiskokoukselta ja johtokunnalta tietoa ja yhdistyksen toimintaa koskevia kysymyksiä;
   2.4.5 erota yhdistyksestä;
2.5 Jäsenien velvollisuudet:
   2.5.1 noudattaa yhdistyksen toiminnassa sääntöjen ja elimeihin päätöksijä;
   2.5.2 tiedottaa johtokunnalle asuinpaikan, kontaktitiedot ja uudet tiedot kahden kuukauden kuluessa;
   2.5.3 maksaa yleiskokouksen puoleltaan määritellyt jäsenmaksut;
2.6 Lisävelvollisuuksia jäsenille saattaa voimaan yleiskokouksen päätöksellä;
2.7 Yhdistyksen tukija-jäsen saattaa olla sekä fyysinen että juridinen henkilö.

3. Yleiskokous

3.1 1Yhdistyksen korkeampi elin on yleiskokous, jonka kutsuu koolle johtokunnan. Päätökset hyväksytään kokouksesta osallistuvien jäsenien äänellä;
3.2 Yleiskokous kokountuu 2 kertaa vuodessa. Päivämäärä, päiväjärjestys ja suunnitelmien käsittely on tiedottava jäsenille 2 viikkoa aikaisemmin;
3.3 Yleiskokouksen pätevyyksessä on:
   3.3.1 muuttaa tavoitteita;
   3.3.2 muuttaa sääntöjä;
   3.3.3 valita johtokunnan jäseniä;
   3.3.4 määrittää jäsenmaksua;
   3.3.5 tarkastuslautakunnan valinta, joka koostuu 2-3 jäsenestä;
   3.3.6 muiden kysymyksien päättäminen, jota ei ole annettu lakijen ja sääntöjen mukaan toisille elimeille.

4. Johtokunta

4.1 Johtokunta on yhdistyksen johtoelin, joka johtaa ja edustaa järjestöä.
4.2 Johtokunta koostuu 5-9 jäsenestä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi. Uuden johtokunnan valinta pidetään yleiskokouksen päätöksellä jos määräaika on mennyt umpeen.
4.3 Johtokunta valitsee jäsenien keskeltään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;
4.4 Johtokunta edustaa yhdistystä kaikissa oikeustoiminnaissa;
4.5 Johtokunnan päätöksien hyväksymiseksi on tarpeellinen jäsenien äänien enemmyys;
4.6 Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle tarvittaessa, vähemmästa yksi kerta kuussa;
4.7 Johtokunnan pätevyyksen kuuluu:
   4.7.1 Toiminnan ohjaaminen vastaavasti säännöille ja yleiskokouksen päätöksille;
   4.7.2 Jäsenien vastaanotto ja ppoistaminen sopusoinnussa käsillä olevien sääntöjen päätöksellä;
   4.7.3 Yhdistyksen toiminta ja kirjanpidon vuosikertomuksen kokoonpano ja esitys lain säädetyssä järjestyksessä;
   4.7.4 Yleiskokouksen valmistelu ja kutsu koolle;
   4.7.5 Yhdistyksen kirjanpidon järjestely lain mukaisesti;
   4.7.6 Yhdistys nimittää virkaan ja vapauttaa virasta, kiinnittää tehtäviä ja palkan;
   4.7.7 Määrää apurahoja, palkintoja, tukirahoja;
   4.7.8 Muiden kysymyksien päättäminen, jotka kuuluu kokouksen pätevyykseen;
   4.7.9 Tukijäsenien kiinnittäminen.

5. Yhdistyksen taloustoiminta ja varat

5.1 Yhdistyksellä on oikeus omaa aineellisiä, ainettomia oikeuksia ja velvollisuuksia, omaa varoja, riippummatonta bilanssia ja pankkitiliä;
5.2 yhdistys omaa oikeutta astua sopimussuhteeseen Eesti Tasavallan ja ulkomaan juridisten ja fyysisten henkilöiden kanssa kehittäessään yhteydenpitoa, oikeus olla jäsen kotimaan ja kansainvälisten järjeistöissä;
5.3 Yhdistyksel on oikeudet ottaa lainaa Eestin Tasavallan ja ulkomaan pankeista, samoin Eestin Tasavallan juridisiltä henkilöiltä, samoin antaa lainaa;
5.4 Yhdistys saa aineellisia välineitä jäsenmaksuista, avuista, lahjoituksista ja muista maksuista, säännölisestä tavoitteesta johtuvasta toiminnasta ja yhdistyksen varojen käytöstä tulos Viron lain mukaisesti.
5.5 Yhdistykselle saa kuulua kaikenlaiset varat, jotka ovat tarpeelliset että saavuttaa tavotteita ja jonka omistaaminen ei ole ristiriidassa lain kanssa;
5.6 Tasavalta ei kantaa aineellista vastuullisuutta yhdistyksen aineellisen velvollisuuden eikä yhdistys tasavallan velvollisuuden puolesta. Yhdistys on vastuullinen omien varojen velvollisuudeista.

6. Ohjesäännöt

6.1 Yhdistyksen liittyminen ja likvidointi pidetään säädetyssä järjestyksessä;
6.2 Likvidoijaksi on johtokunnan jäsenet tai henkilöt, jotka ovat valittu yleiskokouksen puolesta;
6.3 Yhdistyksen likvidoinnin jälkeen jäljellä olevat varat siirretään yleishyödyllisen säätiön tai yhdistyksen paikallis itsehallinnon omistukseen.

   
< Takaisin Ülös ^
 © Kansainvälinen Artur Kappin yhdistys