Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing
  Otsing
 
 
Kutse  
 
   

Lugupeetud Merike ja Jüri Mikkor
12. 10. 2001
Kutse


Olete oodatud 26. oktoobril k.a. Heliloojate Kappide ühingu moodustamise
koosolekule, mis toimub Suure-Jaani linnavalitsuse saalis (Lembitu pst. 42)
algusega kell 18. Teretulnud on kõik võimalikud huvilised.

Mittetulundusühingu eesmärgiks on tutvustada heliloojate Kappide ja teiste
Suure-Jaani piirkonnaga seotud loojate (Saar, Vaks, Köler, Kondas jne)
tegevust ja loomingut ning sedakaudu kogu Suure-Jaani piirkonda.

Ühingu liikmemaksuks on planeeritud 50 krooni aastas, asutajatel ei ole
sisseastumismaksu. Asutajaks saamiseks on vaja osaleda ülalnimetatud
koosolekul, võtta vastu ühingu põhikiri ja sõlmida asutamisleping (vajalik
on isikukood).

Ühingu põhikirja eelnõuga on võimalik tutvuda Suure-Jaani linna
koduleheküljel aadressil www.suure-jaani.ee > Uudised või Suure-Jaani
linnavalitsuses.
Info telefonil (043) 71 145 või elektronpostiga Peeter@suure-jaani.ee

Palun tagasisidet.

Edendame üheskoos piirkonda.


Korraldustoimkonna nimel

Peeter Arro
Suure-Jaani linnapea
 
   
< Tagasi Üles ^
 © Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing